Hadits tentang Islam, Iman, Ihsan | Hadits arba'in An-Nawawi


ISLAM MENCAKUP TIGA TINGKATAN

Rasulullah Shalallahu'alaihi wa sallam suatu hari pernah didatangi oleh malaikat jibril, kala itu Rasulullah Shalallahu'alaihi wa sallam sedang berkumpul dengan para sahabat, terutama Umar bin khaththab yang telah meriwayatkan hadits yang mengenai kedatangan malaikat jibril itu, mereka para sahabat merasa terheran heran dengan kedatangan seseorang (laki-laki) yang berjubah sangat putih dan rambutnya hitam, seakan tidak ada bekas safar karena mereka para sahabat tidak pernah melihat orang tersebut. yang kala itu bertanya kepada Nabi Shalallahu'alaihi wa sallam mengenai apa itu ISLAM, IMAN, DAN IHSAN dan kejadian kiamat, yang membuat mereka terheran heren adalah dia laki-laki itu yang bertanya tetapi dia yang membenarkan, seakan sedang mengetes kemampuan, oleh karena itu tercatatlah hadits ini yang bersumber langsung dari para sahabat yang melihat sosok jibril dihadapan rasulullah.


Dari Umar bin al- Khathab radiallahu anhu, bahwa ia berkata: "suatu ketika kami (para sahabat) duduk didekat rasulullah shalallahu'alaihi wasallam. Dan tiba-tiba hadir laki-laki yang mengenakan pakaian yang amat putih serta rambutnya sangatlah hitam. Tidak terlihat tanda-tanda bekas perjalanan darinya dan tidaklah ada seorangpun dari kami yang mengenalnya. ia bersegera duduk dihadapan Nabi lantas lututnya disandarkan ke lutut beliau serta meletakan kedua tangannya diatas kedua paha nabi. Kemudian, ia berkata: " wahai Muhammad! beri tahukan kepadaku tantang islam.' Rasulullah shalallahu'alaihi wasallam menjawabnya: 'Islam itu adalah engkau bersaksi tidak ada ilah (Sesembahan/ tuhan) yang berhak untuk diibadahi dengan benar melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan berpuasa pada bulan Ramadhan, juga menunaikan ibadah haji ke baitullah (Makkah) bila engkau telah mampu melakukannya.' kemudian laki-laki itu berkata: "Engkau benar". Maka kamipun terheran-heran, sebab ia yang bertanya lalu ia pula yang membenarkannya. kemudian laki-laki itu bertanya lagi: "beritahukan kepadaku tentang iman." Nabi pun menjawab: 'iman adalah engkau beriman kepada Allah Azza wa jalla, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, serta Rasul-rasulnya, hari akhir, juga beriman terhadap takdir baik dan buruk. 'ia berkata: "Engkau benar." kemudian laki-laki itu bertanya lagi: "beritahukan kepadaku tentang ihsan." Rasulullah menjawab: "Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan engkau melihatnya dan kalaupun engkau tidak melihatnya sesungguhnya dia melihatmu.' kemudian laki-laki itu bertanya lagi: "Beritahukan kepadaku kapan waktu terjadinya kiamat." Nabi menjawabnya: "Yang ditanya tidak lebih tau daripada yang bertanya." kemudian laki-laki itu bertanya lagi: "beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya!" Maka nabi menjawab: "Bila seorang budak wanita sudah melahirkan tuannya, jikalau engkau melihat seorang yang telanjang kaki tanpa mengenakan baju miskin papa, serta pengembala kambing telah saling berlomba mendirikan bangunan-bangunan nan megah yang menjulang tinggi." kemudian laki-laki itu bergegas pergi. Aku terdiam hingga Nabi bertanya kepadaku "Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi ?' Maka aku menjawabnya: "Allah dan Rasulnya lebih mengetahu." beliau bersabda : "sesungguhnya ia adalah malaikat jibril yang datang untuk mengajarkan kepada kalian tentang urusan agama kalian." (HR. Muslim) (no.8)
BENTUK DALAM VIDEO


Terjemahan via Haditsarbain.worpress


RANGKUMAN HADITS DIATAS

Mengenai Islam ada 5 :
 • bersaksi bahwa tiada ilah (sesembahan/tuhan) yang berhak untuk diibadahi dengan benar melainkan Allah dan sesungguhnya  Muhammad adalah utusan Allah
 • melaksanakan Shalat
 • Menunaikan Zakat
 • Berpuasa dibulan ramadhan
 • pergi haji jika mampu

Mengenai Iman ada 6 :
 • Beriman kepada Allah
 • malaikatnya
 • kitab-kitabnya (Zabut, Taurat, injil, Al-Qur'an)
 • rasul-rasulnya 
 • hari akhir
 • beriman kepada takdir baik dan buruk

Mengenai Ihsan :
 • Engkau beribadah kepada Allah seakan engkau melihatnya, jikalau engkau tidak melihatnya maka Allah sedang melihatmu.  (Ikhlas dalam melaksanakan ibadah seakan Allah sedang memperhatikanmu)

dan mengenai hari kiamat, Rasulullah tidak mengetahui tentang kapan terjadinya bahkan malaikat jibrilpun tidak mengetahuinya, sebagaimana orang-orang yang berada dizaman kita seperti ini begitu banyak fitnah yang mereka sebarkan yang menyatakan bahwa kiamat terjadi pada 12-12-2012 dan tahun 2020 dan juga tahun 1500 hijriyah mereka berdalih seenaknya mencari ketenaran dari hawa nafsu yang mereka keluarkan itu, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang terpengaruh, Lanjut, akan tetapi Rasulullah shalallahu'alaihi wasallam memberikan jawaban mengenai tanda tandanya, tanda tandanya didalam hadits :
 • Bila seorang budak wanita telah melahirkan tuannya 
 • dan orang-orang miskin arab dahulu pengembala domba kini berlomba-lomba meninggikan bangunan

tanda-tanda tersebut kini sudah terjadi apa yang didengar Umar oleh percakapan Malaikat jibril dengan Rasulallah Shalallahu'alaihi wa sallam, sejak 1400 tahun yang lalu dan kini sudah banyak terjadi seperti Dubai kini menjulang tinggi bangunannya dan termasuk dari orang-orang arab bahkan sekarang adalah negara terkaya.

jadi islam terbagi menjadi 3 tingkatan dari 1-3 terendah dan tertinggi
 1. Islam (Berserah diri)
 2. Iman (membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkannya)
 3. Ihsan (Ikhlas beribadah kepadanya seakan selalu diawasi oleh Allah)

Semoga Artikel ini bermanfaat
Barakallahu fikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

SUMBER
 • Intisari Arba'in An-Nawawi Karya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Pustaka Imam Asy-syafi'i
 • haditsarbain.wordpress

0 Response to "Hadits tentang Islam, Iman, Ihsan | Hadits arba'in An-Nawawi"

Post a Comment

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel